חברת AgJunction בחרה בפלטפורמת הסימולציה של קוגנטה הישראלית כדי להאיץ את הכניסה לשוק החקלאות