חברת ZF וחברת קוגנטה משלבות כוחות על מנת להאיץ אימות ותיקוף של מערכות